Rejstřík 2013

Přehledové články A

Abrahámová, J. Současné poznatky o medikamentózní léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu, 2013, 15, 3, s. 255–262.
Adámková, V. Antibiotika u infekcí horních cest dýchacích, 2013, 15, 8, s. 829–831.
Andělová, K. Problematika diabetu a obezity v těhotenství, 2013, 15, 1, s. 24–26.

B

Bártů, V. Význam symptomů v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, 2013, 15, suppl. Interna, s. 57–60. Beneš, J. Antibiotická léčba akutních průjmových onemocnění, 2013, 15, 8, s. 848–852.
Beran, J. Očkování proti chřipce a pneumokokům u seniorů a pacientů s chronickým onemocněním, 2013, 15, suppl. Interna, s. 73–77.
Binder, T. Peripartální krvácení, 2013,

15, 5, s. 564–572.
Brát, J. Nenasycené mastné kyseliny,

2013, 15, 9, s. 959–962.
Bronský, J. Strategie zavádění příkrmů v kojeneckém věku, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 32–38.
Broulík, P. Osteoporóza u mužů, 2013,

15, 1, s. 83–85.
Brož, J. Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel – současné zákonné úpravy, 2013, 15, 4, s. 412–422.
Brož, J., Urbanová, J., Janíčková-Žďárská, D. Hypoglykémie a diabetes mellitus 1. typu pro praxi, 2013, 15, 9, s. 1008-1009.
Buliková, A., Kissová, J., Smejkal, P., Chlupová, G., Zavřelová, J., Penka, M. Antifosfolipidový syndrom, 2013, 15, 8, s. 880–886.
Bultas, J., Karetová, D. Protidestičková léčba u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, 2013, 15, 2, s. 176–184.
Bystroň, J. Atopický syndrom, 2013, 15, suppl. Interna, s. 78–81.

C

Campr. V. Morfologická diagnostika lymfomů, 2013, 15, 5, s. 469–475.
Cermanová, M., Mallátová, N.,Žák, P., Sedláček, P., Drgoňa, L´., Kocmanová, I., Lengerová, M., Radocha, J., Cetkovský, P., Haber, J., Múdry, P., Štěrba, J., Žiaková, B., Vejražková, E., Mayer, J., Ráčil, Z. Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 38–40.
Cermanová, M., Vejražková, E., Žák, P. Léčba pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 28–34.
Cífková, R., Hradec, J., Švihovec, J., Býma, S., Lánská, V. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v ordinaci praktických lékařů – projekt FIAKR, 2013, 15, 9, s. 946–951.

Č

Čáp, J. Mužský hypogonadismus a diabetes mellitus, 2013, 15, 4, s. 382–388. Čáp, J. Onemocnění hypotalamu a neurohypofýzy, 2013, 15, 7, s. 701–709. Černá, M., Grambal, A., Vyskočilová, J., Praško, J. Obsedantně kompulzívní porucha, její léčba a farmakorezistence, 2013, 15, 1, s. 53–60.
Češková, E. Schizofrenie, 2013, 15, 1,

s. 90–98.
Češková, E., Vrzalová, M. Psychické problémy těhotných a jejich léčba, 2013, 15, 1, s. 33–36.
Čihák, R. Aktualizace doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní 2012: co je nového?, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 16–20. Čížek, V. Lymfedém v praxi ambulantního angiologa, 2013, 15, 2, s. 139–148. Čupka, T., Turyna, T. Obezita a estrogendependentní nádory, 2013, 15, 1, s. 27–30.

D

Dejdarová, L. Poruchy funkce štítné žlázy – role praktického lékaře a endokrinologa v diagnostice a léčbě, 2013, 15, 9, s. 975–981.
Doležalová, K., Fried, M., Herlesová, J. Bariatrická chirurgie a některé speciální klinické situace, 2013, 15, 7, s. 789–795.
Doležalová, K. Indikace a kontraindikace chirurgické léčby obezity, 2013, 15, 7, s. 786–788.
Dort, J., Dortová, E. Dlouhodobé sledování rizikových dětí a vývojová intervence, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 3–8.
Drbalová, K., Kotík, I., Nývltová, M., Tučková, I., Vodák, M., Hill, M. Léčba benigních uzlů štítné žlázy. (Je suprese levotyroxinem účinnou léčbou uzlové strumy?), 2013, 15, 4, s. 430–434.
Dresslerová, I. Diabetes, dyslipidémie a ateroskleróza, 2013, 15, 4, s. 358– 366.
Drgoňa, L. Epidemiológia a rizikové faktory PCP v hematológii, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 6–8.
Dusilová Sulková, S. Onemocnění ledvin u diabetiků vyššího věku, 2013, 15, 4, s. 367–371.
Dusilová Sulková, S., Šafránek, R. Cévní a srdeční kalcifikace při chronickém onemocnění a selhání ledvin, 2013, 15, 6, s. 649–652.
Džupová, O. Antibiotika v graviditě,

2013, 15, 8, s. 853–857.

E

Engelová, D., Fulík, J., Zárubová, L. Karcinom v augmentovaném prsu, 2013, 15, 1, s. 99–101

F

Faustmannová, O., Vráblová, M., Vašků, V. Pruritus vulvae jako kožní symptom, 2013, 15, 2, s. 217–222. Fejfarová, V., Jirkovská, A. Ischemická choroba dolních končetin u pacientů s diabetes mellitus, 2013, 15, 2, s. 169–175.
Feltl, D., Skaceliková, E. Stereotaktická

radioterapie, 2013, 15, 3, s. 290–294. Fínek, J. Novinky v léčbě metastatického karcinomu prostaty, 2013, 15, 3, s. 277–280.
Fried, M. Nové trendy v bariatrické chirurgii, 2013, 15, 7, s. 796–799.
Fryšák, Z., Karásek, D., Halenka, D. Neuroendokrinní systém a jeho nádory, 2013, 15, 7, s. 761–768.

G

Goláň, L., Reiterová, J. Fabryho choroba,

2013, 15, suppl. Interna, s. 33–38.
Gürlich, R., Salaj, P. Damage control surgery a traumatická koagulopatie, 2013, 15, 5, s. 573–575.

H

Haber, J., Forsterová, K. EBV infekce/ reaktivace; EBV asociovane klinicke syndromy, epidemiologie a rizikove faktory vzniku PTLD, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 58–62. Hakl, M., Kuklínek, P. Hereditární angioedém, 2013, 15, 1, s. 86–89.
Hamouz, Z. Prediabetes, 2013, 15, 9,

s. 952–958.
Hána, V. Onemocnění předního laloku

hypofýzy, 2013, 15, 7, s. 710–718.
Hašlík, L. Těhotenství po čtyřicítce, 2013,

15, 1, s. 13–15.
Heinc, P. Rivaroxaban – lékový profil, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 52–56.
Hirmerová, J. Tromboflebitidy – současný doporučený postup, 2013, 15, 2, s. 122–127.
Horáková, J. Liečba a profylaxia EBV infekcie/reaktivácie/asociovanej lymfoproliferácie u hematologických pacientov, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 69–72.
Hradský, O. Moderní diagnostika GERD v dětském věku, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 48–52.
Hrušková, Z., Marečková, H. Imunologické vyšetření v nefrologii, 2013, 15, 6, s. 594–599.
Hubáček, P. Laboratorní diagnostika EBV infekce, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 63–68.
Hubáček, P., Mejstříková, E., Lengerová, M., Kouba, M., Hričinová, M., Haber, J., Horáková, J., Žák, P., Cermanová, M., Zavřelová, A., Sedláček, P., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Múdry, P., Štěrba, J., Žiaková, B., Mayer, J., Ráčil, Z. Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Doporučení odborníků s podporou CELL, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 73– 75.
Hutyra, M. Plicní hypertenze – diagnostické aspekty, 2013, 15, suppl. Interna, s. 26–31.

CH

Chvojka, J., Ledvinová, L., Raděj, J., Karvunidis, T., Novák, I., Kroužecký, A., Matějovič, M. Meningokoková onemocnění – jeden patogen, různé klinické obrazy, 2013, 15, 3, s. 317–321.

J

Janda, J., Bébrová, E. Návrh doporučených postupů při diagnostice a léčbě IMC u dětí, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 64–66. Ješina, P. Mukopolysacharidózy – klinické projevy, diagnostika a léčba, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 22–31.
Jindrák, V. Antibiotická politika v České

republice, 2013, 15, 8, s. 822–828.
Jonášová, A. Myelodysplastický syndrom, 2013, 15, 5, s. 498–504.
Jůzlová, K., Votrubová, J., Fialová, J., Hercogová, J. Kožní projevy gastrointestinálních chorob, 2013, 15, suppl. Interna, s. 68–72.

K

Kabíčková, E. Hodgkinův lymfom dětí a dospívajících, 2013, 15, 5, s. 538– 540.
Kabíčková, E. Nehodgkinské lymfomy dětí a dospívajících, 2013, 15, 5, s. 541–545.
Kala, P., Miklík, R. Akutní protidestičková léčba u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI), 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 13–15. Kamarádová, D., Grambal, A., Látalová,

K., Praško, J. Panická porucha a farmakorezistence, 2013, 15, 1, s. 60–66. Karetová, D., Bultas, J. Aneuryzma abdominální aorty – farmakologická léčba, 2013, 15, 2, s. 153–158, 2013, 15, suppl. Interna, s. 5–14.
Karetová, D., Bultas, J. Porovnání nových perorálních antitrombotik z pohledu farmakologických vlastností a výsledků klinických studií, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 30–36.
Kašák, V. Astma a obezita, 2013, 15, 8,

s. 887–891.
Kašák, V. CHOPN v České republice v roce

2013, 2013, 15, 3, s. 329–335.
Kašpar, S. Endovenózní laserová ablace varixů dolních končetin, 2013, 15, 2, s. 149–152.
Kašpírková, J., Ondič, O. Stručný přehled komerčních souprav pro detekci slizničních lidských papilomavirů (HPV), 2013, 15, 9, s. 1021–1025.
Keslová, P. Sledování pacientů po lečbě hematologických malignit v dětském věku, pozdní následky lečby, 2013, 15, 5, s. 546–549.
Klamová, H., Machová Poláková, K. Chronická myeloidní leukémie, 2013, 15, 5, s. 514–519.
Klener, P., Pytlík, R. Základní principy léčby hematologických malignit, 2013, 15, 5, s. 476–484.
Kocmanová, I., Ráčil, Z. Význam 1,3-betaD-glukanu v diagnostice pneumocystové pneumonie, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 21–23.
Kolář, M. Problematika bakteriální rezistence k antibiotické léčbě, 2013, 15, 8, s. 817 –821.
Kolek, V. Antibiotická léčba komunitní

pneumonie, 2013, 15, 8, s. 836–839. Kolek, V. Použití antibiotik u exacerbace

CHOPN, 2013, 15, 8. s. 832–835.
Kolek, V. Prognóza nemocných s komunitní pneumonií. Poučení z klinických doporučení, skórovacích systémů a dalších parametrů, 2013, 15, suppl. Interna, s. 51–56.
Komrska, V. Hemofilie – současný pohled na problematiku nemoci, 2013, 15, 2, s. 199–208.
Konečný, M., Procházka, V. Krvácení do dolní části gastrointestinálního traktu, 2013, 15, 3, s. 312–316. Kotalová, R. Protrahovaný ikterus v novorozeneckém a kojeneckém věku – diferenciální diagnostika, léčba a prognóza, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 15–21.
Kouba, M. Principy podpůrné péče a vybrané akutní komplikace v hematoonkologii, 2013, 15, 5, s. 550–554. Kouba, M., Hubáček, P. Léčba a profylaxe CMV infekce/reaktivace, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 51–55.
Koutek, J., Kocourková, J. Autodestruktivní chování v adolescenci, 2013, 15, 2, s. 223–227.
Král, J. Kardiovaskulární onemocnění

u žen, 2013, 15, 1, s. 37–43.
Král, N., Seifert, B. Screening kolorektálního karcinomu v roce 2013, 2013, 15, 9, s. 994–997.
Krčmář, M. Inkontinence moči v populaci obézních žen, 2013, 15, 1, s. 31–32. Kroupa, R., Ječmenová, M., Dolina, J. Terapie refluxní nemoci jícnu, 2013, 15, 4, s. 435–439.
Kršek, M. Onemocnění kůry nadledvin,

2013, 15, 7, s. 741–750.
Kubeš, J. Protonová terapie v léčbě nádorových onemocnění, 2013, 15, 3, s. 295–299.
Kubíčková, K., Urbánek, P., Vítek, L., Zavoral, M. Patologické jaterní testy v ordinaci praktického lékaře, 2013, 15, 9, s. 982–986.
Kučera, D. Intervenční léčba karotických

tepen, 2013, 15, 2, s. 159–168.
Kvasnička, J. Monitorace koagulace a management krvácivých komplikací při léčbě novými perorálními antikoagulancii z pohledu hematologa, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 37–43.
Kvasnička, J. Včasné vyšetření koagulace při peripartálním krvácení point-of-care diagnostickými přístroji, 2013, 15, 9, s. 1026–1051.
Kvasnička, T. Edoxaban – lékový profil, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 57–59.
Kvasničková, H., Novák, Z. Endokrinní

orbitopatie, 2013, 15, 7, s. 730–736.

L

Lefflerová, K. Prevence trombotických příhod u fibrilace síní, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 21–29.
Lengerová, M., Volfová, P., Ráčil, Z. Laboratorní diagnostika CMV infekce u nemocných s hematologickou malignitou, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 45–50.
Lengerová, M., Volfová, P., Říčná, D., Palacková, M., Ráčil, Z. Diagnostika pneumocystové pneumonie molekulárněbiologickými metodami, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 24–27.
Libá, Z. Poruchy centrálního nervového systému na podkladě autoimunitních onemocnění u dětí, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 53–58.
Linke, Z. Kazuistika pacienta s pokročilým KRAS wild kolorektálním karcinomem léčeným cetuximabem, 2013, 15, 3, s. 301–303.
Lukáš, K. Onemocnění lokalizovaná v ileocekální chlopni a v přilehlých oblastech, 2013, 15, suppl. Interna, s. 61–67.

M

Macko, J. Bolest a stres u preverbálních jedinců, 2015, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 9–14.
Mainerová, B., Horáček, R., Praško, J. Delirium tremens a jeho léčba, 2013, 15, 1, s. 67–71.
Maixnerová, D. IgA nefropatie – nejčastější glomerulonefritida, 2013, 15, 6, 612–612.
Machala, L. Virostatika v léčbě chřipky,

2013, 15, 8, s. 858–861.
Mallátová, N. Pneumocystis jirovecii a její mikrobiologická diagnostika, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 16–20.
Marková, J. Pokroky v léčbě Hodgkinova

lymfomu, 2013, 15, 5, s. 531–537.
Marková, J. Pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu, 2013, 15, 6, s. 689–691.
Matějek, J. Dystanázie jako opomíjený problém diskuse o eutanázii. Souvislosti terminologie, diskuse o přirozené smrti, marné léčby a zástupného rozhodování, 2013, 15, 4, s. 454–459.
Matějek, M. Etické poradenství a klinická etika, 2013, 15, 8, s. 921–923.
Matějovič, M. Akutní poškození a selhání ledvin – výběr z nových doporučení, 2013, 15, 6, s. 652–640.
Matoulek, M. Fyzická aktivita u starších

diabetiků, 2013, 15, 4, s. 401–406.
Melichar, B. Systémová léčba metastatického karcinomu ledviny, 2013, 15, 3, s. 263–271.
Melicharová, L., Řezáčová, J., Feyereisl, J. Neplodnost u obézních, 2013, 16, 1, s. 16–19.
Monhart, V. Nová česká doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze (komentář), 2013, 15, 2, s. 197–198. Monhart, V. Renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze, 2013, 15, 6, s. 627–631.
Moravčíková, D., Horčička, L. Diagnostika

a léčba močové inkontinence u žen. Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře, 2013, 15, 9, s. 972–974.
Moťovská, Z., Knot, J. Současná strategie protidestičkové terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 5–11.
Musil, D. Prevence tromboembolické nemoci, současné možnosti, 2013, 15, 2, s. 128–134.
Müllerová, D. Obezita u žen, 2013, 15,

1, s. 6–12.

N

Nerad, V. Význam výživy při hojení ran

u diabetiků, 2013, 15, 4, s. 398–400. Nevoral, J. Diagnostika celiakie u dětí, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 39–47.
Nevoralová, Z. Léčba acne vulgaris, 2013,

15, 2, s. 209–216.
Němec, P. Problematika červeného oka – bližší pohled na suché oko, 2013, 15, 3, s. 336–339.
Novotná, H. Potraumatická trombóza

portální žíly, 2013, 15, 3, s. 326–328. Nyč, O. Antibakteriální léčba močových

infekcí, 2013, 15, 8, s. 840–846.

O

Ocisková, M., Sedláčková, Z., Praško, J. Stigmatizace a autostigmatizace u úzkostných poruch, 2013, 15, 1, s. 72–76.
Odehnal, M., Dotřelová, D. Lagoftalmus,

2013, 15, 4, s. 440–448.
Olšovská, V. Štítná žláza, diabetes a gravidita, 2013, 15, 4, s. 394–397. Olšovský, J. Perorální antidiabetika ve

starším věku, 2013, 15, 4, s. 407–412. Ondriová, I., Cínová. J. Umieranie dieťaťa v kontexte špecifík vývinových období a význam podpory rodiny, 2013, 15, 1, s. 103–106.

P

Palička, V. Kostní tkáň a hormony, 2013,

15, 7, s. 737–740.
Palička, V. Osteoporóza u žen s poruchami výživy, 2013, 15, 1, s. 44–46.
Paříková, A. Peritoneální dialýza. Jak optimalizovat léčebný postup?, 2013, 15, 6, s. 668–674.
Petanová, J. Sekundární imunodeficience, 2013, 15, 6, s. 676–681.
Petruželka, L., Miškovičková, M., Georgiev, P. Personalizovaná cílená léčba nemalobuněčných karcinomů plic jako klinická realita, 2013, 15, 3, s. 237–245.
Plodrová, E., Žák, P. Diagnostika pneumocystové pneumonie zobrazovacími metodami, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 12– 15.
Polívka, J., Sláma, O. Anémie a transfúzní léčba v paliativní péči, 2013, 15, 3, s. 340–343.
Procházka, V., Konečný, M. Krvácení do horní části gastrointestinálního traktu, 2013, 15, 3, s. 304–311.
Prymula, R. Očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti, 2013, 15, 9, s. 998–1002.
Přeček, J. Apixaban – farmakologický profil, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 60–65.

R

Radocha, J,. Zavřelová, A., Žák, P. Profylaxe pneumocystové pneumonie hematologických nemocných, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 35–37.
Reiterová, J. Genetika v nefrologii, 2013,

15, 6, s. 586–592.
Roček, M. Endovaskulární léčba ileofemorální trombózy, doporučení a léčba chronických uzávěrů, 2013, 15, 2, s. 135–138.
Roháčová, H. Respirační infekce a jejich antibiotická léčba u dětí, 2013, 15, 3, s. 322–325.
Rozsypal, H. Antivirotika proti herpetickým virům, 2013, 15, 8, s. 862–866. Ryšavá, R. Hemolyticko-uremický syndrom a nové možnosti léčby, 2013, 15, 6, s. 619–626.
Ryznarová, Z., Büchler, T., Votrubová, J. Využití fokusovaného ultrazvuku naváděného magnetickou rezonancí (MRgFUS) v léčbě kostních metastáz, 2013, 15, 3, s. 286–289.

S

Salaj, P. Diseminovaná intravaskulární

koagulopatie, 2013, 15, 5, s. 561–564. Sedláček, P., Hubáček, P., Kouba, M., Lengerová, M., Cetkovský, P., Žák, P., Mayer, J., Ráčil, Z. CMV infekce u imunokompromitovaných, epidemiologie, rizikové faktory a klinické projevy, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 41–44.
Sedláček, P., Kouba, M., Hubáček, P., Mejstříková, E., Lengerová, M., Hričinová, M., Haber, J., Horáková, J., Žák, P, Cermanová, M., Zavřelová, A., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Múdry, P., Štěrba, J., Žiaková, B., Mayer, J., Ráčil, Z. Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Doporučení odborníků s podporou CELL, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 56–57.
Sedláčková, Z., Ocisková, M., Praško, J. Depresivní porucha, její léčba a komorbidita s poruchami osobnosti, 2013, 15, 1, s. 49–53.
Skalická, L. Kmenové buňky a chronická kritická ischémie dolních končetin, 2013, 15, 2, s. 185–190.
Slatinská, J., Bloudíčková Rajnochová, S., Roháľ, T., Brůžková, I., Hanzal, V., Vítko, Š., Viklický, O. Transplantace ledvin od žijících dárců, 2013, 15, 6, s. 662– 667.
Slíva, J. Cílená léčba u karcinomu prsu,

2013, 15, 9, s. 1032–1037.
Slíva, J. Kandesartan, 2013, 15, 4, s. 449–

453.
Smejkal, P. Těhotenství u žen s von Willebrandovou chorobou, 2013, 15, 7, s. 801–807.
Souček, M., Řiháček, I. Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci cévní mozkové příhody, 2013, 15, suppl. Interna, s. 15–20.
Špinar, J., Vítovec, J. Diuretika v léčbě hypertenze – doporučení 2013, 2013, 15, 9, s. 1010–1014.
Springer, D., Valík, D., Topolčan, O., Nekulová, M., Zdražilová Dubská, L., Malbohan, I., Fuchsová, R., Svobodová, Š., Zima, T. Nádorové markery v klinické praxi, 2013, 15, suppl. Interna, s. 40–49.
Staněk, F., Ouhrabková, R., Procházka, D. Perkutánní mechanická trombektomie v léčbě končetinové ischémie, 2013, 15, 2, s. 191–194.
Stárka, L. Hyperandrogenismus u žen,

2013, 15, 7, s. 757–760.
Stejskal, F. Terapie autochtonních parazitárních infekcí, 2013, 15, 8, s. 867–877.
Studnička, J. Použití blokátorů vaskulárního endotelového růstového faktoru v oftalmologii, 2013, 15, 9, s. 1015–1020.
Studnička, J., Lášticová, M., Sosna, T., Rozsíval, P., Šmahelová, A. Diabetický makulární edém z pohledu oftalmologa a diabetologa, 2013, 15, 4, s. 376–380.
Svačina, Š. Metabolické komorbidity v graviditě a diabetes, 2013, 15, 4, s. 390–392.

Š

Šálek, C. Akutní lymfoblastová leukémie, 2013, 15, 5, s. 505–573.
Šálek, C. Akutní myeloidní leukémie,

2013, 15, 5, s. 486–497.
Škrha, J. Životní etapy a diabetes mellitus, 2013, 15, 4, s. 354–357.
Šlampa, P., Kazda, T. Konzervativní postupy v léčbě gliomů, 2013, 15, 3, s. 281–285.
Šmahelová, A. Využití nových antidiabetik při snižování kardiovaskulárního rizika, 2013, 15, suppl. Interna, s. 21–25.
Šonka, P. Od obvoďáka k plně kompetentnímu praktickému lékaři aneb kam kráčí všeobecné praktické lékařství v ČR, 1013, 15, 9, s. 934–944. Špaček, M., Obrtliková, P., Trněný, M. Chronická lymfocytární leukémie, 2013, 15, 5, s. 520–525.
Špatenka, J., Janda, J., Krolluper, M., Dušek, J., Feber J., Burkert, J., Mixa, V., Seeman, T. 30 let programu transplantace ledvin u dětí a dorostu ve FN Motol, 2013, 15, suppl. Klinická pediatrie a neonatologie, s. 59–63. Špička, I., Straub, J. Mnohočetný myelom, 2013, 15, 5, s. 526–530. Šrámková, P. Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým chirurgem a obézním nemocným, 2013, 15, 9, s. 987–993.
Šterzl, I. Autoimunitní polyendokrinní

syndromy, 2013, 15, 7, s. 777–784.
Štrofová, H., Sedláček, K., Varcholová, D., Žigmondová, V. Glaukom, včasná diagnóza a terapie. Primární glaukom, 2013, 15, 8, s. 892–902.

T

Táborský, P. Aktivace receptoru pro vitamín D, 2016, 15, 6, s. 641–648.
Táborský, M., Heinc, P. Dabigatran etexilát: nové perorální antikoagulant s nejdelšími klinickými zkušenostmi v primární a sekundární prevenci tromboembolických komplikací fibrilace síní, 2013, 15, suppl. Novinky v antitrombotické terapii, s. 44–51.
Tesař, V. Biologická léčba glomerulonefritidy, 2013, 15, 6, s. 606–611.
Tesař, V. Novinky v diagnostice a léčbě glomerulonefritidy, 2013, 15, 6, s. 600–605.
Tesařová, P. Hormonální léčba karcinomu prsu, 2013, 15, 3, s. 246–254.
Tůma, I. Kognitivní deficit a diabetes

mellitus, 2013, 15, 4, s. 372–375.

V

Valenta, J., Salaj, P., Gürlich, R. Management život ohrožujícího krvácení, 2013, 15, 5, s. 555–560.
Vaverková, I. Chronické ochorenia žíl dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, 2013, 15, 9, s. 963–968.
Vaverková, R. Klíšťová encefalitida pohledem epidemiologa, 2013, 15, 9, s. 1003–1006.
Venerová, J., Jirkovská, J., Zavoral, M. Metody neinvazívního cévního vyšetření dolních končetin u diabetiků, 2013, 15, 4, s. 424–429.
Viktorínová, M. Kopřivky a angioedém

(1. část), 2013, 15, 8, s. 903–909.
Viktorínová, M. Kopřivky a angioedém

(2. část), 2013, 15, 8, s. 910–917.
Vlasáková, Z. Moderní pohled na inzulinoterapii, 2013, 15, 4, s. 414–420. Vlček, P. Karcinom štítné žlázy. Přehled diagnostiky a léčby, 2013, 15, 1, s. 78– 82.
Vojtíšková, J. Ischemická choroba dolních končetin – diagnóza v primární péči?, 2013, 15, 9, s. 969–971.
Vojtěch, J., Zmrhalová, B., Hašlík, L., Melicharová, L., Krčmář, M., Heřman, H, Krofta, L., Feyereisl, J. Obezita a maternální morbidita, 2013, 15, 1, s. 20–23.
Vrablík, M. Co je důležité připomenout z posledních doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění evropských společností?, 2013, 15, 8, s. 918–920.
Vrbíková, J. Syndrom polycystických ovarií, 2013, 15, 7, s. 769–776.

Z

Zadražil, J., Ryšavá, R. Anémie u pacientů s chronickým selháním ledvin, nová léčebná doporučení, 2013, 15, 6, s. 653–661.
Zamrazil, V. Nemoci štítné žlázy v klinické praxi, 2013, 15, 7, s. 720–729. Zavřelová, A. HSV-1, HSV-2, HHV-6 a HHV-8 u hematoonkologických nemocných, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 77–81.
Zelinka, T., Turková, H., Hamplová, B., Widimský, J. Feochromocytom, 2013, 15, 7, s. 751–756.
Zemanová, P., Puzanov, I. Pokroky v léčbě metastatického melanomu, 2013, 15, 3, s. 273–276

Ž

Žák, P., Cermanová, M., Zavřelová, A., Radocha, J. Klinický obraz pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných, 2013, 15, suppl. Infekce vyvolané herpetickými viry a Pneumocystic jirovecii u nemocných s hematologickou malignitou, s. 9–11.
Žofková, I. Osteoporóza u některých chronických onemocnění, 2013, 15, 6, s. 682–688.

Errata V článku doc. MUDr. Marie Viktorinové, CSc. – Kopřivky a angioedém (1. část), Postgraduální medicína 2013/8 – došlo při redakčním zpracování u Tab. 5 k chybnému vodorovnému dělení dolní poloviny tabulky. Redakce se autorce a čtenářům omlouvá. Postgraduální medicína 2014, 16, č. 1 www.postgradmed.cz 111

1)
R
Ohodnoťte tento článek!