Režim „closed loop“ v léčbě diabetu 1. typu

Tým Romana Hovorky z britské Cambridge prokázal, že podávání inzulínu v režimu „closed loop“ (v překladu uzavřená smyčka) dokáže zlepšit noční kontrolu glykémií u diabetiků 1. typu a předcházet hypoglykémiím.

Autoři porovnávali noční glykémie u 24 dobrovolníků, kteří snědli buď standardní večeři doma, nebo šli na večeři do restaurace (větší množství sacharidů, alkohol). Všichni měli inzulínovou pumpu, která pracovala buď standardně, nebo bylo vydávání inzulínu řízeno počítačem. Počítač podle glykémií získaných senzorem řídil vydávání inzulínu v 15minutových intervalech. Autoři tento systém „closed loop“ přirovnali k umělému pankreatu. Ukázalo se, že systém closed loop prodloužil dobu normoglykémie o 22 % a zcela eliminoval noční hypoglykémie pod 3 mmol/l.

BMJ, 2011, 342, d1855

Ohodnoťte tento článek!