Rifaximin v léčbě jaterní encefalopatie

Výsledky americké studie načrtly nový směr v léčbě jaterní encefalopatie. Rifaximin je málo se vstřebávající antibiotikum na bázi rifamycinu, které se běžně používá v léčbě cestovatelských průjmů a které je zřejmě i účinné v léčbě jaterní encefalopatie.

Tato nová randomizovaná studie, která zahrnula 299 nemocných s jaterní encefalopatií v remisi, prokázala, že léčba rifaximinem v porovnání s placebem snížila riziko recidivy jaterní encefalopatie téměř o 60 %. Po dobu půl roku léčili autoři polovinu nemocných rifaximinem v dávce 550 mg dvakrát denně a polovinu placebem. Za tuto dobu bylo z důvodu jaterní encefalopatie hospitalizováno 13,6 % nemocných v rifaximinové a 22,6 % v placebové skupině. Nemocní zároveň užívali laktulózu. Nežádoucí účinky byly v obou skupinách srovnatelné.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 1071–1081

Ohodnoťte tento článek!