Rimonabant – úspěch v léčbě metabolického syndromu

Titulní obrázek

Rimonabant je selektivní inhibitor kanabinoidového receptoru CB1, který má velký potenciál v léčbě obezity. Autoři kanadsko-švédské studie se zaměřili na jeho účinnost v léčbě dalších součástí metabolického syndromu…

Do studie zařadili 1036 osob s body mass indexem mezi 27 a 40 kg/m2 a s neléčenou dyslipidémií. Nemocní byli po dobu jednoho roku kromě dietou léčeni buď rimonabantem, nebo placebem. U osob léčených rimonabantem došlo za tuto dobu v porovnání s kontrolní skupinou k váhovému úbytku většímu o téměř 7 kg, snížení obvodu pasu o 6 cm, zvýšení HDL-cholesterolu o 10 %, snížení hladiny triglyceridů o 13 % a zvýšení hladiny adiponektinu o 58 %. Nejčastější vedlejší účinky, které vedly k přerušení léčby rimonabantem, byly deprese, úzkost a nauzea.

New Engl J Med, 2005, 353, p. 21212134

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!