Rivaroxaban v léčbě hluboké žilní trombózy

Nová perorální antikoagulancia se předhánějí v kladných výsledcích klinických studií. Další z nich je studie EINSTEIN, jíž se zúčastnilo 3449 nemocných s hlubokou žilní trombózou.

Polovina z nich byla léčena rivaroxabanem (první tři týdny dvakrát 15 mg denně, následně 20 mg jednou denně) a druhá polovina standardně enoxaparinem s následným podáváním antagonisty vitamínu K, a to po dobu od tří měsíců do dvou let. K primárnímu výstupu studie, jímž byla rekurence hluboké žilní trombózy, došlo u 2,1 % nemocných v rivaroxabanové skupině oproti 3,0 % ve skupině kontrolní (redukce relativního rizika o třetinu, p < 0,001). Krvácivé komplikace se objevily u 8,1 % nemocných v obou skupinách. Zdá se tedy, že se v budoucnu s warfarinem rozloučíme a zcela ho nahradí nová perorální antikoagulancia.

New Engl J Med, 2010, 363, p. 2499-2510

Ohodnoťte tento článek!