Rivaroxaban v prevenci tromboembolie

Nové antikoagulans rivaroxaban je inhibitor faktoru X, jehož hlavní výhodou je perorální podávání bez nutnosti kontroly účinnosti. Je vyráběn firmou Bayer pod názvem Xarelto. Jeho účinnost byla potvrzena již několika studiemi.

Nyní byly publikovány výsledky další mezinárodní studie, které svědčí pro lepší účinnost rivaroxabanu v prevenci tromboembolické příhody v porovnání s nízkomolekulárním heparinem u 2509 nemocných po náhradě kyčelního kloubu. Autoři nemocným podávali buď rivaroxaban v dávce 10 mg denně p. o. spolu s injekcí placeba, nebo enoxaparin 40 mg denně s. c. s tabletou placeba po dobu dvou týdnů. Za měsíc po operaci došlo v rivaroxabanové skupině k tromboembolické příhodě či k úmrtí u 17 (2 %) nemocných, zatímco ve skupině enoxaparinové to bylo u 81 (9,3 %) nemocných. To odpovídá redukci absolutního rizika o 7,3 %. Obě skupiny se nelišily co se týče počtu krvácivých příhod. Zdá se tedy, že firmu Bayer čeká s tímto preparátem slibná budoucnost.

The Lancet, 2008, 372, p. 31–39

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!