Riziko hluboké žilní trombózy u malignit

Nemocní s malignitami a zvláště ti s protrombotickou genovou mutací mají v porovnání s ostatními osobami vysoce zvýšené riziko hluboké žilní trombózy. Rozsáhlé holandské studie se zúčastnilo přes 3200 osob ve věku 18-70 let s první epizodou hluboké žilní trombózy…

Jako kontroly sloužili jejich partneři. Za tři měsíce po vysazení antikoagulační terapie byli účastníci studie a jejich kontroly vyšetřeni a byla jim odebrána krev na stanovení mutací faktoru V Leiden a mutace protrombinu 20210A. Ukázalo se, že osoby s malignitou měly 7x zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v porovnání s osobami bez malignity. Nejrizikovější byla hematologická onemocnění, dále pak karcinom plic a kolorektální karcinom. Riziko bylo nejvyšší v prvních měsících po stanovení diagnózy. Nemocní se vzdálenými metastázami měli riziko trombózy ještě vyšší (relat. riziko 19,8). Nemocní s malignitou a se současně přítomnou protrombotickou mutací měli riziko trombózy 12x vyšší než osoby bez malignity a bez genetické mutace.

JAMA, 2005, 293, p. 715-722

.

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!