Rizikové kombinace antiagregancií a antikoagulancií

Velká dánská studie zjistila, že léčba dvěma a více protisrážlivými látkami je u nemocných po akutním infarktu myokardu (AIM) spojena se zvýšeným rizikem závažného krvácení. Autoři zpracovali údaje o téměř 41 tisících nemocných s prvním AIM.

Nemocné rozdělili do skupin podle antiagregační a antikoagulační léčby, se kterou byli propuštěni z nemocnice. Během střední doby sledování 1,3 roku bylo 4, 6 % nemocných hospitalizováno pro závažné krvácení. Roční incidence krvácení vzrůstala se vzrůstajícím počtem léků ovlivňujících krevní srážlivost. Při výpočtu relativních rizik se jako nejhorší jevila kombinace klopidogrelu a antagonisty vitamínu K, jež zvyšovala riziko krvácení 3,5krát; a trojkombinace všech tří typů léčiv, jež riziko zvyšovala čtyřikrát. Další zajímavostí bylo zjištění, že u nemocných s nefatálním krvácením došlo k rekurentnímu AIM či úmrtí v 38 %, avšak u nemocných bez této komplikace to bylo pouze v 18 %. Podle těchto výsledků může být kombinace antiagregancií a antikoagulancií pro nemocného nebezpečná a měla by být velmi uvážlivě indikována.

The Lancet, 2009, 374, p. 1967–1974

Ohodnoťte tento článek!