Roste incidence malignit u dětí a mládeže

Francouzští epidemiologové analyzovali data 63 evropských onkologických registrů. Mezi lety 1970 a 1999 bylo diagnostikováno 113 000 maligních nádorů u dětí a 18 243 nádorů u dospívajících…

Během tří dekád došlo k nárůstu celkové incidence všech druhů malignit o 1 % za rok u dětí; u dospívajících rostla incidence zvláště karcinomů, nádorů ze zárodečných buněk a lymfomů o 1,5 % za rok. Celkové pětileté přežití dětí i dospívajících bylo v devadesátých letech 64 % ve východních státech a 75 % v západních státech. Doba přežívání se výrazně zlepšovala od 70. let, a to více v západních než ve východních zemích.

Lancet, 2004, 364, p. 2097-2105

Ohodnoťte tento článek!