Rozlišení roztroušené sklerózy od neuromyelitis optica

Neuromyelitis optica je zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu a míchy se špatnou prognózou. Často je zaměňováno za roztroušenou sklerózu…

(RS). Optimální léčba je však u obou diagnóz jiná. Odborníci z Mayo kliniky v USA a Sendai v Japonsku prokázali, že pozitivita protilátky NMO-IgG v séru má vysokou senzitivitu i specificitu pro neuromyelitis optica (skupina 102 osob) v porovnání s kontrolními skupinami osob s RS a jinými myelopatiemi. NMOIgG se specificky váže na struktury související s mozkomíšní bariérou. Tato protilátka tedy dokáže spolehlivě odlišit RS od neuromyelitis optica.

Lancet, 2004, 364, p. 2106-2112

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!