RŮST

Když si dva bratři vezmou za ženy dvě sestry…

V naší kazuistice představujeme tři dívky (dvě sestry a jejich sestřenici). Otcové těchto dívek jsou bratři a vzali si za ženy dvě sestry. Oba muži jsou menší postavy (158 cm a 159 cm), jejich matka a sestra jsou rovněž malé, měří jen 150 cm.
Jako první z rodiny jsme poznali v sedmi letech Elišku, kterou jsme vyšetřovali pro malý vzrůst. Výsledky vyšetření prokázaly deficit růstového hormonu. Pro nesouměrnou postavu jsme provedli i genetické testy: cytogenetické vyšetření 46,XX, molekulárněcytogenetické vyšetření: SHOX – mikrodelece v oblasti genu nenalezena. Elišku jsme začali léčit růstovým hormonem asi od 7,5 roku. Současně jsme sledovali i její sestřičku Moniku, kterou jsme asi ve čtyřech letech testovali se stejnými výsledky, jaké byly u Elišky: deficit STH, karyotyp 46,XX, mikrodelece v oblasti SHOX genu nenalezena.
Otec holčiček – a hlavně Eliška – mají ale disproporční postavy, zkrácené střední segmenty dlouhých kostí. Byla tedy s odstupem provedena revize genetického vyšetření a na základě molekulárněgenetického vyšetření byla diagnóza přehodnocena. Byla prokázána delece SHOX genu metodou MLPA. Eliška, Monika i jejich tatínek mají deleci SHOX genu včetně oblasti SHOX-area CNE-2 a CNE-3 lokalizovaných na začátku PAR 1 oblasti před genem SHOX.
V té době se začala vyšetřovat i druhá rodina, která již předpokládala, že mají podobný problém. A předpoklad se potvrdil. Tatínek i dcera Daniela mají stejný výsledek molekulárněgenetického vyšetření. Sestra obou mužů ani její děti zatím vyšetření neabsolvovali, ale vzhledem k popisu jejich postav budou mít stejný problém. A aby toho nebylo málo, matka Daniely má asi od 30 let celiakii. U všech tří dívek bylo na základě genetických testů stanoveno vysoké riziko vzniku celiakie. Nemají však zatím klinické příznaky ani pozitivní protilátky pro ni svědčící.
SHOX gen byl identifikován v roce 1997. Je lokalizován v pseudoautosomální oblasti krátkých ramének XY(Xp22.3; Yp11.3), nepodléhá X-inaktivaci. Jsou přítomny dvě funkční kopie genu u obou pohlaví. Kóduje tvorbu jednoho z proteinů s funkcí transkripčního faktoru, exprese genu je soustředěna do středních a distálních vyvíjejících se částí HK a DK. Hraje zásadní roli ve vývoji skeletu – zejména předloktí a bérců.
Možnosti diagnostiky delece SHOX genu: A. molekulární cytogenetika: metoda FISH (fluorescenční in situ hybridizace); B. molekulární genetika: 1. metoda MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification), 2. sekvenační analýza.
SHOX-D: označení pro klinický projev nepřítomnosti jedné nebo obou kopií genu SHOX (delece) nebo poškození (mutace). Příznaky SHOX-D: disproporcionálně malý vzrůst, Madelungova deformita zápěstí, kratší metakarpy a metatarzy (čtvrtý), zkrácení středních segmentů dlouhých kostí (mesomelie), exostózy na proximálních částech tibie, fibuly, gotické patro, nápadná svalová hypertrofie především na dolních končetinách. SHOX-D je příčinou geneticky podmíněné poruchy růstu.

O autorovi| 1MUDr. Jana Černá, 2MUDr. Andrea Gřegořová 1Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství 2Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení lékařské genetiky

Ohodnoťte tento článek!