Schizofrenie a sebevraždy v Číně

Nová čínská studie pekingského Ústavu pro výzkum a prevenci sebevražd přináší překvapivá epidemiologická data. Prevalence schizofrenie v Číně je asi 4,25 miliónů lidí, z nichž každý rok spáchá sebevraždu téměř 29 tisíc osob…

(celková incidence sebevražd je téměř 285 tisíc). Na rozdíl od celého zbytku světa je v Číně výskyt schizofrenie vyšší u žen (relativní riziko RR = 1,77), stejně jako výskyt sebevražd (RR pro ženy 1,22). Dále se ukázalo, že riziko sebevraždy je vyšší v městských aglomeracích než na venkově (RR = 1,62). Nemocní se schizofrenií mají velmi vysoké riziko sebevraždy (relativní riziko téměř 24). Autoři studie poukazují na to, že je třeba naučit se předpovídat riziko sebevraždy u schizofrenních nemocných, protože je možné je léčit klozapinem – prvním lékem schváleným v indikaci prevence suicidality.

Lancet, 2004, 364, p.1062-1068

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!