Screening kolorektálního karcinomu jednorázovou sigmoidoskopií

Britští autoři prokázali, že jednorázová flexibilní sigmoidoskopie je účinnou screeningovou metodou kolorektálního karcinomu u lidí ve věku 55–64 let. V rámci studie nabídli 57 tisícům lidí v tomto věku vyšetření sigmoidoskopií; kontrolní skupinu tvořilo 113 tisíc lidí.

Z oslovených přijalo nabídku 71 %. Medián doby sledování činil 11 let. Sigmoidoskopie snížila incidenci kolorektálního karcinomu o 33 % a mortalitu na kolorektální karcinom o 43 %. K tomu, aby se screeningem zabránilo jedné diagnóze kolorektálního karcinomu, bylo potřeba vyšetřit 191 osobu, a aby se předešlo jednomu úmrtí, 489 osob. Jednorázová flexibilní sigmoidoskopie by se tak mohla stát standardní screeningovou metodou kolorektálního karcinomu.

The Lancet, 2010, 375, p. 1624–1633

Ohodnoťte tento článek!