Screening na karcinom prostaty bez efektu

Vědci ze švédského Karolinska Instituted analyzovali údaje z dvacetiletého sledování skupiny 9026 mužů, z nichž každý šestý byl počítačem vybrán ke screeningu.

Celkem tak bylo vyzváno 1494 mužů, kteří měli chodit každý třetí rok na vyšetření per rectum a stanovení prostata specifického antigenu s horním limitem 4 mikrog/l. Z pozvaných mužů se nechalo pravidelně vyšetřit asi 74 %. Ve sledované skupině bylo za dvacet let sledování diagnostikováno 5,7 % karcinomů prostaty, naproti tomu ve skupině kontrolní to bylo 3,9 %. Riziko úmrtí na karcinom prostaty bylo v kontrolní skupině o 23 % vyšší než ve skupině sledované (p = 0,13), tento rozdíl tedy nebyl významný. Autoři tudíž uzavírají, že se cílený screening na karcinom prostaty nevyplatí.

BMJ, 2011, 342, d1539

Ohodnoťte tento článek!