Sestra roku 2014

Ocenění vítězkám jubilejního 15. ročníku soutěže Sestra roku, kterou organizuje vydavatelství Mladá fronta a. s. s divizí Mladá fronta Events & Congresses – Medi cal Services, byla slavnostně předána 17. 3. 2015 v pražském Hudebním divadle Karlín.
Záštitu nad oceněním i letos převzala Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Rada hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.
Mimořádnou cenu – Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou tradičně udělují redakční rada a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína – získala Dana Pilátová z I. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Bc. Jitka Fikarová, vrchní sestra Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra ČR. Získala rovněž cenu Sestra mého srdce. V on-line anketě na www.sestramehosrdce. cz dostala ze všech finalistek nejvíce hlasů. Jako druhá se v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči umístila Jana Průchová, staniční sestra Alzheimercentra Filipov, o. p. s., v Čáslavi. Na třetím místě skončila Alena Dudová, porodní asistentka pražského Ústavu pro péči o matku a dítě.
V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání si 1. místo odnesla Mgr. Jindra Kracíková, mentorka z Vysoké školy zdravotnické v Praze. Na druhém místě se umístila Bc. Marie Jurošková, hlavní sestra Nemocnice Nový Jičín, a. s. Jako třetí v kategorii Sestra v managementu a vzdělá vání skončila Mgr. Helena Křížková, sestra interní jednot ky intenzívní péče Nemocnice Vyškov, p. o.
Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání. Ocenění Sestra roku 2014 bylo uděleno ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v managementu a vzdělávání.

Obr. Zleva Jana Průchová, Alena Dudová, Dana Pilátová, Dagmar Havlová, Jindra Kracíková, Marie Jarušková, Helena Křížková, Jitka Fikarová Foto Tomáš Hercog

Ohodnoťte tento článek!