Sibutramin končí

Koncem ledna 2010 vydal americký úřad FDA (Food and Drug Administration) prohlášení, na jehož základě přistoupila firma Abott k rozhodnutí stáhnout sibutramin (Meridia) z evropského trhu.

V prohlášení FDA se totiž uvádí, že na základě předběžných výsledků studie SCOUT lze předpokládat, že užívání sibutraminu podstatně zvyšuje kardiovaskulární riziko. Mezinárodní studie SCOUT se zúčastnilo téměř 10 tisíc obézních lidí starších 55 let, kteří byli kardiovaskulárně rizikoví. Jedním z cílů studie bylo právě zhodnocení vlivu sibutraminu na kardiovaskulární riziko. Naneštěstí pro autory se ukázalo, že ve skupině užívající sibutramin se vyskytly kardiovaskulární příhody u 11,4 % nemocných, zatímco v placebové skupině pouze u 10 %. Lze tak vypočítat, že pokud by se sibutraminem léčilo 5 tisíc osob, u 70 z nich by došlo ke kardiovaskulární příhodě právě vlivem sibutraminu. Pro léčbu obezity je stažení sibutraminu z trhu velká rána, neboť k dispozici zbude již jen orlistat, který je méně účinný a má často nežádoucí účinky.

Zdroj: http://weightloss.suite101.com/ article.cfm/scout-trial-results-reveal-meridiahealth-risks#ixzz0e0LWYRa8

Ohodnoťte tento článek!