Skryté nebezpečí plastů

Americká studie přináší varovné poselství: bisfenol A, který je obsažen nejen v běžných plastových obalech potravin, ale i v pitné vodě a domácím prachu, zřejmě významným způsobem zhoršuje lidské zdraví.

Na zvířecích modelech již bylo prokázáno, že bisfenol A má estrogenní aktivitu, poškozuje jaterní funkce, betabuňky pankreatu, narušuje homeostázu tyreoidálních hormonů a podporuje vznik obezity. Autoři nejnovější studie zjišťovali chronickou expozici této látce stanovením její močové koncentrace u 1455 dospělých Američanů s cílem zjistit její vztah k chronickým onemocněním. Ve statistických regresních modelech zohlednili věk, pohlaví, rasu, vzdělání, příjem, kouření, body mass index, obvod pasu a močovou koncentraci kreatininu. Z analýzy vyplynulo, že každý nárůst močové koncentrace bisfenolu A o jednu signifikantní odchylku zvýšil riziko kardiovaskulárních onemocnění i diabetu o 39 %. Rovněž byla zřejmá asociace mezi zvýšenou močovou koncentrací bisfenolu A a zvýšenými sérovými koncentracemi glutamáttransferázy a alkalické fosfatázy.

JAMA, 2008, 300, p. 1303–1310Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!