Slovo úvodem

Za autorský kolektiv MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Toxikomanie jsou metlou technicky vyspělých zemí, postindustriálních společností, důsledkem pocitů frustrace nad snižujícím se výběrem, jak uplatnit a zvýraznit svou, třebas objektivně i velmi průměrnou nebo dokonce podprůměrnou osobnost v mezích daného „establishmentu“ společnosti a v intencích své vyvolené komunity.

Problému jsme byli vystaveni náhle jako společnost a nečekaně jako zdravotníci. Existuje zde narůstající menšina zejména mladých lidí a my si víme jen málo rady, jak nedopustit její rozšiřování a jak ji integrovat zpět do společnosti většiny. Ani ta jistě není ideální, ale není tak zhoubnou bludičkou v mladém věku, v nezralosti, při frustraci, přemíře energie a snaze ne-li vyniknout, tak alespoň se vyrovnat ostatním v komunitě, vyrovnat se se svými vlastními ambicemi a zajistit si patřičné, nevšední a nezvyklé prožitky.

Každý problém má mnoho aspektů – filosofické, sociologické, demografické, právní, zdravotnické i další.

V postgraduálním vzdělávání pro soudobou i budoucí zdravotnickou praxi jsou nejvýznamnější znalosti:

n o neurofyziologické podstatě a o predispozici k tomuto jevu i procesu,

n o výskytu a o demografických perspektivách,

n o vedoucích klinických problémech v akutních situacích,

n o možnosti zajistit po zvládnutí akutního stavu další, pokud možno optimální možnosti pro budoucí život,

n o náhledech vlastních i o názorech svých lékařských i nelékařských spolupracovníků nejen na problematiku, ale na konkrétního pacienta s toxikomanií.

Praktické problémy toxikomanií jsou na následujících nemnoha vyčleněných stránkách výsledkem spolupráce odborníků různých kvalifikací, které uvedená klinicky široká a zneklidňující tematika spojuje.

Přicházíme s ní do styku nejčastěji a nejhmatatelněji ve velkoměstě a v jeho velké nemocnici mladistvých i dospělých. Z toho důvodu spojuje autory město jejich činnosti, které splňuje, bohužel, uvedené podmínky.

Ale problematika začíná infiltrovat excentricky, vytváří nová centra, a je právě načase, aby informovanost zdravotníků na kterémkoli místě v naší republice nezaostala.

Přijměte, prosím, předkládané stránky jako výseč z daleko širších podkladů každého z nás. Cestou redakce i na našich e-mailových adresách jsme vám v akutních případech k dispozici k diskusi i k zodpovězení vašich kolegiálních zdravotnických dotazů.

Ohodnoťte tento článek!