Sója chrání před rakovinou prsu

Číňané přichází se zajímavou studií: podle nich konzumace jídel připravených ze sóji významně snižuje u žen s rakovinou prsu riziko smrti a recidivy onemocnění. Sója obsahuje značné množství fytoestrogenů izoflavonoidů.

Šanghajské Breast Cancer Survival Study se zúčastnilo 5042 žen s rakovinou prsu ve věku 20 až 75 let. Autoři opakovaně zjišťovali informace o průběhu onemocnění, léčbě a životním stylu. Medián doby sledování činil 3,9 roku. Statistická analýza prokázala, že ženy s nejvyšším příjmem sójového proteinu či izoflavonoidů měly oproti ženám s nejnižším příjmem o 29 % nižší celkovou mortalitu a o 32 % nižší riziko recidivy.

Čtyřletá celková mortalita činila 10,3 % pro ženy s nejnižším příjmem sóji oproti 7,4 % pro ženy s příjmem sóji nejvyšším. Podobně čtyřletá četnost recidiv činila 11,2 %, resp. 8,0 %. Tento vztah mezi konzumací sóji a průběhem onemocnění byl nezávislý na nádorové expresi estrogenových receptorů a nesouvisel s léčbou tamoxifenem.

JAMA, 2009, 302, p. 2437–2443

Ohodnoťte tento článek!