Špatné plicní funkce při narození přetrvávají až do dospělosti

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) možná začíná již v prenatálním životě. K tomuto závěru dospěla americká studie, která se zaměřila na vztah mezi zhoršenými plicními funkcemi krátce po narození a plicními funkcemi v časné dospělosti.

Autoři vyšetřili plicní funkce u 123 dvouměsíčních kojenců a dále v 11, 16 a 22 letech. Zjistili, že i po zohlednění potenciálně modifikujících faktorů včetně kouření, atopie a astmatu měli jedinci se špatnými plicními funkcemi po narození trend k horším výsledkům plicních funkcí i v dospělosti. Autoři se proto domnívají, že by prevence CHOPN mohla začínat již v prenatálním období.

Lancet, 2007, 370, p. 758-764

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!