Společný závěr s doporučením – karcinom prostaty

Závěr s doporučením

A. Strategie léčby

Radikální prostatektomie prodlužuje u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty přežití oproti pouhému sledování.
Radikální prostatektomie je standardní léčbou u pacientů s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty a s předpokládaným dožitím delším než 10 let.
Radikální radioterapie je u klinicky lokalizovaného onemocnění alternativou k radikální prostatektomii se srovnatelnými léčebnými výsledky a odlišným spektrem nežádoucích účinků.
Radikální radioterapie je v kombinaci s dočasnou hormonální léčbou indikována u lokálně pokročilého onemocnění.
Radikální prostatektomie je možnou léčebnou modalitou u vybraných pacientů s lokálně pokročilým onemocněním (cT3a, GS menší nebo rovno 8, PSA < 20 ng/ml) a s předpokládaným dožitím delším než 10 let. Pro stadia pT3a a vyšší je obvykle indikována adjuvantní radioterapie.

B. Operační léčba

U pacientů se středně (cT2a, GS 7, PSA 10-20 ng/ml) a s vysoce (větší nebo rovno cT2b, GS větší nebo rovno 8, PSA větší nebo rovno 20 ng/ml) rizikovým karcinomem je rutinní součástí výkonu bilaterální pánevní lymfadenektomie. U pacientů s nízce rizikovým karcinomem může být lymfadenektomie přínosná, její indikaci musí zvážit operatér na základě dohody s pacientem.
Technika šetřící nervově-cévní svazky je doporučována u pacientů s lokalizovaným karcinomem a se zachovanou erektilní funkcí před výkonem Zlatým standardem je otevřená retropubická radikální prostatektomie, se kterou je nutno srovnat výsledky nových operačních postupů (laparoskopická a roboticky asistovaná laparoskopická radikální prostatektomie).

C. Radioterapie

Výsledky radioterapie jsou závislé na aplikované dávce záření. Za kurativní dávku se považuje dávka vyšší než 76 Gy při frakcionované léčbě po 2 Gy/den.
Zevní radioterapie a brachyterapie vedou při aplikaci dostatečné dávky k podobným výsledkům. Brachyterapie je vhodnější u méně rizikových nádorů a zevní radioterapie u nádorů s vyšším rizikem. Zevní radioterapie by měla využívat složitějších technik 3D konformní radioterapie (3D CRT) nebo radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) a některé z metod radioterapie řízené obrazem (IGRT).


O autorovi: 1Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., 2MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D.
1Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Urologická klinika

2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie

Ohodnoťte tento článek!