SSRI možná zvyšují riziko sebepoškozování

Zdá se, že by podávání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mohlo vést ke zvýšení počtu případů sebepoškozování. K tomuto závěru došli londýnští autoři poté, co zpracovali data více než 40 000 nemocných…

ze 477 randomizovaných studií porovnávajících účinky SSRI vs. placebo. Celkem bylo nahlášeno 16 případů sebevraždy, 172 pokusů o sebevraždu a 177 epizod suici dálních myšlenek. Podávání SSRI sice nebylo asociováno se zvýšeným rizikem sebevraždy, ale mírně zvyšovalo riziko sebepoškozování (relat. riziko 1,57). Autoři uzavírají, že je třeba dalších studií k objasnění naznačených tendencí. Doporučují lékařům, aby na toto riziko pacienty upozorňovali a na začátku terapie je častěji kontrolovali.

British Medical Journal, 2005, 330, p. 385

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!