Stanovení D-dimerů umožňuje vyloučit flebotrombózu i v těhotenství

Novou metodu stanovení D-dimerů lze použít k vyloučení hluboké žilní trombózy (HŽT) i v těhotenství. Stanovení D-dimerů v těhotenství standardními metodami bylo doposud nespolehlivé pro nízkou specificitu. Autoři kanadské studie měřili koncentraci D-dimerů metodou aglutinace erytrocytů za použití SimpliRED eseje u 149 těhotných s podezřením na HŽT.

Těhotné také opakovaně vyšetřili sonografií žil dolních končetin a jejich klinický stav zhodnotili po třech měsících. SimpliRED esej byla pozitivní u všech 13 nemocných, u nichž byla diagnostikována HŽT. U zdravých těhotných byla esej pozitivní u čtvrtiny těhotných v druhém trimestru a u poloviny těhotných v trimestru třetím; v prvním trimestru nebyla pozitivní u žádné ženy. Senzitivita SimpliRED eseje dosáhla 100 %, specificita 60 % a negativní prediktivní hodnota 100 %.

Ann Intern Med, 2007, 147, p. 165-170

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!