Statiny snižují riziko sepse

Titulní obrázek

Ateroskleróza a sepse sdílejí několik společných patofyziologických mechanismů, jako jsou např. imunitní dysregulace, zvýšená trombogeneze a systémový zánět…

Kanadští farmakologové provedli populační kohortovou analýzu téměř 70 tisíc osob, které byly hospitalizovány s akutním koronárním syndromem a z nichž polovina byla léčena statinem, druhá polovina ne.

Autoři zjistili, že pacienti beroucí statin měli skoro o 20 % nižší riziko sepse než kontroly, a to i po zohlednění dalších modifikujících faktorů. Protektivní účinek statinů přetrvával i u vysoce rizikových skupin nemocných, jako jsou diabetici a lidé s chronickým renálním selháním či s anamnézou infekcí. Nestatinová hypolipidemika podobný účinek neměla.

Lancet, 2006, 367, p. 413418

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!