Statiny u nemocných s NASH

Podle řecké studie GREACE je možné úspěšně a bezpečně podávat statiny i nemocným, kteří mají mírnou hepatopatii v rámci tzv. NASH, non-alcoholic fatty liver disease. Autoři v rámci studie sledovali 1600 nemocných s ischemickou chorobou srdeční, mladších 75 let a se sérovou koncentrací LDL-cholesterolu nad 2,6 mmol/l a triglyceridy pod 4,5 mmol/l.

Polovina z nich byla léčena statiny vždy; druhá polovina byla léčena standardně s tím, že podávání statinu bylo možné. Výsledky sledování byly překvapivé. Nemocní s mírně zvýšenými jaterními testy při vstupu do studie (ALT /AST max. trojnásobek normy; 227 osob), kteří byli léčeni atorvastatinem, měli při ukončení studie hodnoty jaterních transamináz významně lepší než na počátku. Naopak ti nemocní s mírnou hepatopatií, kteří léčeni statinem nebyli (210 osob), měli na konci studie transaminázy ještě vyšší. Atorvastatin také významně snížil kardiovaskulární riziko: ve skupině léčených statinem došlo ke kardiovaskulární příhodě u 10 % nemocných, zatímco u osob statinem neléčených to bylo ve 30 %. Tato redukce byla mnohem výraznější u osob s hepatopatií než u osob s normálními transaminázami.

The Lancet, Early Online Publication, doi:10.1016/S0140-6736(10)61272

Ohodnoťte tento článek!