Stereotaktická radiační terapie v léčbě inoperabilního karcinomu plic

Nemocným s karcinomem plic v časném stadiu, kteří nemohou podstoupit operaci, svítá nová naděje. Američtí radioonkologové totiž prokázali vysokou účinnost stereotaktické iradiace v léčbě tohoto onemocnění s téměř infaustní prognózou (tříleté přežití 20– 35 %).

Studie se zúčastnilo 55 nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu T1-T2N0M0, kteří kvůli jinému onemocnění nemohli podstoupit operaci. Dávka stereotaktického záření 54 Gy byla rozdělena do tří frakcí; celá léčba trvala 10 až 14 dní. Léčba se ukázala jako vysoce účinná, neboť navýšila tříleté přežití na téměř 56 %. Medián celkového přežití dosáhl dvou let. Nežádoucí účinky stereotaktického ozáření byly sice relativně časté, ale snesitelné.

JAMA 2010, 303, p. 1070–1076

Ohodnoťte tento článek!