ŠTÍTNÁ ŽLÁZA, VARIA

Příběh Josefa, jehož neurologická porucha určitě nesouvisela s očkováním

Čtyřletý Josef se narodil z 1. těhotenství ve 41. t. t., 2970 g/50 cm, AS 10–10–10. Do 2 měsíců se vyvíjel nenápadně. Po očkování hexavakcínou s Prevenarem se objevily křeče, atetoidní pohyby – vytáčel ruce, propínal se do opistotonu a stáčel hlavičku. Podle maminky se po další dávce očkování stav dále zhoršil a vývoj se zastavil. MRI ukázala difúzní změny v bílé hmotě hemisfér, odpovídající opožděné myelinizaci. V EEG záznamu byl vyšší podíl pomalé delta aktivity. Vyšetření v metabolickém centru neobjasnilo příčinu. Ve druhém roce dominovaly těžce opožděný neuropsychický vývoj na úrovni druhého trimenonu, diskineze, spasticita dolních končetin a hypotonie trupu. Stav byl hodnocen jako dyskinetická dystonická forma DMO. Rehabilitace a stimulační cvičení přinesly nevelký efekt. Ve třetím a čtvrtém roce života Josef udrží hlavu, začal se přetáčet a válet sudy. Chvilku udrží oční kontakt. S maminkou si prohlíží obrázky a má náznaky řeči – dvě tři jednoduchá slova. Pije savičkou a je krmen lžičkou. Má trvale pleny. Roste dobře, ale má podváhu. Ve třech letech klinický genetik vyslovil podezření na syndrom Allan-Herndon-Dudley (AHDS), do jehož obrazu patří hypotonie, atetoidní pohyby, spastická paraplegie a neprospívání. Podezření podpořil nález TSH 6,06 mIU/l, fT4 8,21 pmol/l, fT3 10,05 pmol/l a tT3 3,57 nmol/l. Přímou sekvenací byla u Josefa prokázána mutace c.439G > A, p. Gly-147Arg v genu MCT8 (SLC16A2) na X chromosomu, který kóduje membránový přenašeč T3 do nervových buněk. Důsledkem je AHDS – těžká forma selektivní funkční hypotyreózy mozkových buněk. Maminka je klinicky zdravá přenašečka.
Léčení AHDS je zatím problematické. 1. Tyreoablativní terapie Propicylem s náhradou hormonů štítné žlázy je vhodná u dětí, které při AHDS mají kardiovaskulární projevy hypertyreózy.
2. Pouhé přidání hormonů štítné žlázy neovlivní neuropsychický vývoj a mozkové funkce, ale negativně působí na kardiovaskulární systém. 3. Experimentálně se zkoušejí syntetická analoga tyreoidálních hormonů, např. analog T3 Triac (trijódotyreooctová kyselina). Příznivý vliv na CNS byl prokázán zejména při léčbě před 6. měsícem věku. I tak má rodina o zařazení Josefa do plánované mezinárodní studie zájem.

O autorovi| 1Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., 1MUDr. Veronika Stará, 1MUDr. Marianna Durilová, Ph. D., 1MUDr. Martina Kašparová, 2Doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc. 1Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika 2Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Ústav biologie a lékařské genetiky

Ohodnoťte tento článek!