Suplementace kyselinou listovou a vitamínem B12 zvyšuje riziko rakoviny

Norští autoři přinášejí varování: opatrně s podáváním kyseliny listové a vitamínu B12, mohou totiž zvyšovat riziko nádorového bujení. Autoři vyhodnotili údaje získané ze dvou randomizovaných norských studií, v jejichž rámci byli nemocní s ischemickou chorobou srdeční léčeni vitamíny skupiny B a kyselinou listovou.

Celkem tak sledovali téměř sedm tisíc nemocných. Čtvrtina z nich byla léčena folátem v dávce 0,8 mg/d a vitamíny B12 (0,4 mg/d) a B6 (40 mg/d); další čtvrtina dostávala jen folát a vitamín B12, třetí čtvrtina samotný vitamín B6 a poslední čtvrtina placebo. Nemocní brali vitamíny celkem 39 měsíců a dalších 38 měsíců byli sledováni. Ukázalo se, že zvláště kombinace folátu a vitamínu B12 významně zvyšovala riziko diagnózy malignity oproti placebu (10 % vs. 8,4 %). V této skupině také významně častěji nemocní umírali na malignitu (4 % vs. 2,9 %) a rovněž měli vyšší celkovou mortalitu (16,1 % vs. 13,8 %). Nejčastěji šlo o rakovinu plic. Vitamín B6 uvedená rizika nijak neovlivňoval.

JAMA, 2009, 302, p. 2119–2126

Ohodnoťte tento článek!