Tab.1

Tab. 1 – Indikace k zahájení IVT u pacientů s akutním IM (11)


bolest na hrudi (popř. jiná klinická známka infarktu myokardu) trvající méně než 12 hodin


elevace ST více než 0,1 mV ve dvou a více EKG svodech, nebo blokáda raménka (blok pravého či levého Tawarova raménka) pokud není tento blok prokazatelně starého data


absence kontraindikací

Ohodnoťte tento článek!