Tab. 1 – Diagnóza alkoholické hepatitidy(1, 3)

1. Anamnéza (včetně objektivní anamnézy od příbuzných)

2. Laboratorní nález:


zvýšení hodnot GMT, AST, bilirubinu, ALP


snížení hodnot urey, kalia, albuminu


zvýšení hladiny lipidů, močové kyseliny


makrocytární anémie, leukocytóza, trombocytopenie


prodloužení INR (s malou reakcí na vitamín K)


zvýšení hodnot a-fetoproteinu (do trojnásobku)

3. Ultrasonografie:
obraz jaterní steatózy

4. Histologie:


základní alkoholická léze + změny hepatocytů: balónová degenerace + nekrózy + Malloryho hyalin + + obrovské mitochondrie


zánětlivý infiltrát – hlavně z neutrofilů


sklerózující hyalinní nekróza


časná a konstantní fibrotizace

Ohodnoťte tento článek!