Tab. 1 – Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících: etnikum, rodinná anamnéza, věk při diagnóze a som

T1DM T2DM diabetes transkripčních glukokinázový
faktorů (MODY3 aj.) diabetes (MODY2)
Postižení rodiče 0–1 1–2 1 1
Výskyt u etnických snížený zvýšený ? ?
minorit (ale ne v ČR)
Věk kdykoliv adolescence pozdní dětství, kdykoliv
adolescence
Obezita +/- +++ +/- +/-
Acanthosis nigricans ++
Vysvětlivky: MODY – Maturity Onset Diabetes of the Young, T1DM – diabetes mellitus 1. typu,
Ohodnoťte tento článek!