Tab. 1 – Etiologické faktory u jaterní steatózy

Steatóza velkokapénková Steatóza malokapénková
etanol Reyeův syndrom
obezita akutní těhotenská steatóza
diabetes mellitus II. typu akutní alkoholický exces
léky (kortikosteroidy, vrozené poruchy metabolis-
amiodaron, estrogeny, mu (deficit enzymů močovi-
tamoxifen, diltiazem, nového cyklu, porucha
nifedipin aj.) mitochondriální beta-oxidace)
jejunoileální bypass léky (tetracyklin, salicyláty,
proteino-energetická kyselina valproová,
malnutrice perhexilin maleát)
totální parenterální výživa
Wilsonova nemoc a intoxikace
mědí
abetalipoproteinémie
rychlý úbytek hmotnosti
u obézních
Ohodnoťte tento článek!