Tab. 1 – Faktor účinnosti jednotlivých antibiotik v pankreatu podle Büchlera – faktor 1 znamená koncentraci dostatečnou k in

Antibiotikum Koncentrační gradient Účinnost
pankreas/sérum
Aminoglykosidy
Netilmicin 0,14 0,21
Tobramycin 0,12 0,22
Cefalosporiny
Cefotaxim 0,32 0,78
Ceftizoxim 0,32 0,76

Peniciliny
Mezlocilin 0,27 0,71
Piperacilin 0,49 0,72
Chinolony
Ciprofloxacin 1,00 0,86
Ofloxacin 0,87 0,87

Imipenem-cilastin 0,43 0,98
Ohodnoťte tento článek!