Tab. 1 – Forrestova klasifikace

Třída Podtřída Popis obrazu
Forrest I Forrest Ia – stříkající krev z cévy
Forrest Ib – prosakující, ronící krev ze spodiny vředu
Forrest II Forrest IIa – viditelná céva, ale bez aktivního krvácení
Forrest IIb – koagulum lpící ke spodině vředu
Forrest IIc – vřed s hematinovým povlakem
Ohodnoťte tento článek!