Tab. 1 – Histologické typy bronchogenního karcinomu

Nemalobuněčný karcinom Muži Ženy
Spinocelulární karcinom 40 % 20 %
Adenokarcinom 24 % 46 %
• Acinární
• Papilární
• Bronchoalveolární
• Solidní hlenotvorný
Velkobuněčný karcinom 7 % 8 %
• Obrovskobuněčný karcinom
• Karcinom z jasných buněk
Smíšené karcinomy 7 % 6 %
• Adenoskvamózní karcinom
• Mukoepidermoidní
• Adenoidně cystický karcinom
Nediferencovaný karcinom
Malobuněčný karcinom 22 % 20 %
WHO klasifikace IASLC (International Association for the Study of Lung
malobuněčného karcinomu Cancer) klasifikace malobuněčného karcinomu
Malobuněčný karcinom Malobuněčný karcinom bez nemalobuněčné
komponenty
Intermediární karcinom Malobuněčný s velkobuněčnou komponentou
Kombinovaný karcinom Malobuněčný s podílem adenonebo spinocelulárního
Ohodnoťte tento článek!