Tab. 1 – Histopatologická kritéria pro definici vulnerabilního plátu

Hlavní kritéria Vedlejší kritéria
Aktivní zánětlivé změny Povrchové drobné kalci-
(monocyty/makrofágy) fikace
Tenká čepička plátu Žlutý povrch plátů
Bohatá přítomnost lipidů Krvácení do plátu
Poškození endotelu Těsná stenóza tepny
s agregací destiček
Ohodnoťte tento článek!