Tab. 1 – Klasifikace DMO

I. Spastická forma
– diparetická
– hemiparetická
– kvadruparetická
II. Dyskineticko-dystonická forma
III. Cerebelární forma
Ohodnoťte tento článek!