Tab. 1 – Klasifikace neuroleptik (modifikováno podle Švestky 1995, 1999)

Typická NL
a. bazální (výrazné hypnosedativní účinky, levomepromazin, chlorprothixen, thioridazin, periciazin, klopenthixol,
nižší výskyt extrapyramidových účinků) chlorpromazin aj.
b. incizívní (nižší hypnosedativní účinek, prochlorperazin, flufenazin, perfenazin, pimozid, fluspirilen, haloperidol,
vyšší výskyt extrapyramidových účinků) flupenthixol, trifluoperazin aj.
Atypická NL
a. s úzkým receptorovým účinkem sulpirid, tiaprid, amisulprid, nemonaprid, sultoprid, remoxiprid,
(D2, D3 dopaminové receptory) cisaprid, metoklopramid aj.
b. s převažujícím účinkem
na DA a 5HT receptory risperidon, ziprasidon, sertindol, iloperidon
c. s multireceptorovým účinkem klozapin, olanzapin, quetiapin
Ohodnoťte tento článek!