Tab. 1 – Klinická diagnostická kritéria esenciálního třesu (Bain et al., 2000)

Hlavní kritéria
Oboustranný akční třes rukou a předloktí (nikoli klidový třes);
chybí jiné neurologické příznaky s výjimkou „fenoménu ozubeného kola“;
může být vyjádřen izolovaný třes hlavy, ale bez známek dystonie.
Podpůrná kritéria
Dlouhé trvání (> 3 roky);
pozitivní rodinná anamnéza;
zlepšení po alkoholu.
Vylučovací a zpochybňující kritéria („red flags“)
Jednostranný třes, třes nohy, rigidita, bradykineze, klidový třes;
porucha chůze;
ložisková lokalizace třesu;
izolovaný třes hlavy s abnormálním držením;
náhlý nebo rychlý vznik třesu;
Ohodnoťte tento článek!