Tab. 1 – Klinická symptomatika KRBS – Černý 2000(12)

Symptom Charakteristika Poznámka
Bolest Tupá, hluboká, špatně lokalizovatelná, intenzívní, trvalá. Akcentuje Vliv kapilární kongesce–
se zátěží. Neanatomická lokalizace! – elevace končetiny, turniket
Oslabení Neanatomická distribuce! Špatně se hodnotí, fluktuace výkonu, Pseudoparalýza
limitován více bolestí než svalovým výkonem. Narůstá s časem.
Hybnost Pasívní i aktivní hybnost omezeny stejně, limitace bolestí v akutním,
kontrakturami v chronickém stadiu.
Čití Hypestézie všech kvalit (nedisociovaná), nastupuje v dystrofickém Disproporce mezi iritačními
a atrofickém stadiu, obvykle nevýrazná. projevy (bolest) a negativními
symptomy (hypestézie)
Trofické Livedo reticularis, změny všech tkání, remodelace kosti
změny (rtg, scintigrafie), vývoj kožních změn od hyperproduktivních fenoménů
k atrofii se ztrátou adnex.
Poruchy Velmi významné, korelují s prognózou, vyžadují ale kvantitativní metody Resting sweat output,
pocení hodnocení, u nás nedostupné. Jsou ve smyslu plus, ale i minus.
quantitative sudomotor
axonal reflex test
Vazomotorika Hrubé změny regulace cévní motility a prostupnosti cévní stěny. Dopplerovská sonografie,
Pasívní cévní odpor, kapilární kongesce. MRI
Ohodnoťte tento článek!