Tab. 1 – Laboratorní charakteristika hypotyreózy

Diagnóza TSH FT4 T3
Primární hypotyreóza
subklinická mírné normální normální
zvýšení
klinická zvýšen snížen snížen nebo normální
Centrální hypotyreóza snížen snížen normální
vzácněji vzácněji
normální snížen
Ohodnoťte tento článek!