Tab. 1 – Maligní nádory štítné žlázy podle WHO (1988)

epitelové nádory folikulární karcinom
– minimálně invazívní typ
– vysoce invazívní typ
papilární karcinom
medulární karcinom
nediferencovaný (anaplastický)
karcinom
– vřetenobuněčný typ
– obrovskobuněčný typ
– malobuněčný typ
epidermoidní (skvamózní) karcinom
mukoepidermoidní karcinom
neepitelové nádory fibrosarkom
(mezenchymální) jiné
různorodé (smíšené) karcinosarkom
nádory maligní hemangioendoteliom
maligní lymfomy
teratomy
Ohodnoťte tento článek!