Tab. 1 – Nejčastější etiologie hnisavých meningitid podle věku

Věk Etiologická agens
Novorozenci E. coli a další Enterobacteriaceae,
a kojenci do 3 měs. Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes
4 měsíce–6 let Haemophilus influenzae typ b, Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae
6–60 let Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis
nad 60 let Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes,
Ohodnoťte tento článek!