Tab. 1 – Nejčastější příčiny demencí

1. Primárně degenerativní choroby, nejčastěji Alzheimerova choroba
2. Sekundární – různé příčiny
vaskulární – po iktu, lakunární demence, postanoxická
posttraumatické – po kontuzích, chronický subdurální hematom
tumory – frontální lokalizace, corpus callosum
záněty – po herpetické encefalitidě, AIDS
metabolické a toxické – renální insuficience, hepatální encefalopatie, alkohol, deficience B1, B12
endokrinní – hypotyreóza
normotenzní hydrocefalus
Ohodnoťte tento článek!