Tab. 1 – Ovlivnění příznaků Parkinsonovy nemoci podle lokalizace DBS

Cíl
Příznak VIM GPi STN
Třes +++ ++ +++
Hypokineze 0 ++ +++
Rigidita + ++ +++
Polékové 0 +++ ++
dyskineze u PN (nepřímo,
snížením dopa mi-
nergní léčby)
Ohodnoťte tento článek!