Tab. 1 – Přehled markerů kostního metabolismu

Markery kostní formace Osteokalcin (OC)
jsou přímé nebo nepřímé Alkalická fosfatáza (ALP)
produkty aktivních kostní izoenzym (BALP)
osteoblastů C-terminální propeptid prokolagenu typu I (PICP)
N-terminální propeptid (PINP)
Markery kostní resorpce Kyselá fosfatáza (ACP)
odráží aktivitu tartrát-rezistentní ACP (TrACP)
osteoklastů a/nebo Hydroxyprolin (Hyp)
degradaci kostní matrix Galaktozylhydroxylyzin
Pyridinolinové (PYD) a deoxypyridinolinové (DPD)
spojky (cross-links)
C-terminální telopeptid kolagenu typu I (ICTP nebo CTx)
Ohodnoťte tento článek!