Tab. 1 – Příčiny sekundární hypereozinofilie

I. Alergické/hypersenzitivní reakce
atopické choroby (atopická dermatitida, alergické asthma bronchiale, reakce na léky, pulmonální aspergilóza, plicní eozinofilie indikovaná léky)
II. Parazitární choroby
výraznější eozinofilie při parazitech infiltrujících tkáně (strongyloides, trichinelóza,
filariáza, toxokaróza, méně výrazná při střevní helmintóze)
III. Autoimunitní zánětlivé choroby pojiva (kolagenózy) a vaskulitidy
polyarteriitis nodosa
Wegenerova granulomatóza
lupus erythematodes
revmatoidní artritida s těžkým průběhem
IV. Neoplastické choroby
hematologické choroby – eozinofilie může být prvním projevem či je může předcházet
Hodgkinova choroba
T-lymfomy a leukémie, Sézaryho syndrom
eozinofilní leukémie
myeloproliferativní choroby s eozinofilií
solidní karcinomy – eozinofilie vzniká často až při pokročilém onemocnění
V. Defekty imunity
hyper IgE syndrom
selektivní IgA deficit
Wiscottův-Aldrichův syndrom
infekce HIV a HTLV-1 retrovirem
VI. Eozinofilie-myalgie syndromy
eozinofilie-myalgie syndrom asociovaný s podáním L-tryptofanu
syndrom toxického oleje
VII. Idiopatické eozinofilie
1. Idiopatická asymptomatické eozinofilie
2. Eozinofilní syndromy (choroby) prognosticky příznivé
2.1. Eozinofilní syndromy s kožními projevy
• hypereozinofilní dermatitida
• epizodický angioedém s eozinofilií
• eozinofilní celulitida
2.2. Eozinofilní syndromy s postižením pojiva a svalů
• eozinofilní perimyozitida
• eozinofilní myozitida
• eozinofilní fasciitida (sklerodermie)
2.3. Eozinofilní syndrom s vaskulititidou
• Churgův-Straussové syndrom,
• smíšený polyangiitický syndrom s eozinofilií (syndrom eozinofilní vaskulitidy)
2.4. Eozinofilní syndromy s plicními projevy
• chronická eozinofilní pneumonie
• akutní eozinofilní pneumonie
• prostá plicní eozinofilie
Ohodnoťte tento článek!