Tab. 1 – Procesy ovlivněné NSA

Syntéza prostaglandinů
Syntéza leukotrienů
Produkce superoxidových radikálů
Uvolňování superoxidových radikálů
Uvolňování lyzosomálních enzymů
Agregace neutrofilů a adheze
Funkce lymfocytů
Produkce cytokinů
Metabolismus chrupavky
Ohodnoťte tento článek!