Tab. 1 – Základní charakteristika neuropatické bolesti

pálivá, ostrá, vystřelující
vzniká na podkladě zjevného či minimálního postižení nervové tkáně
často je klidová – noční, známky alodynie
ničivý charakter bolesti
Ohodnoťte tento článek!