Tab. 1 – Zásadní objevy v historii lymeské borreliózy

1883 První popis „idiopatické atrofie kůže“, později označené Buchwald
jako acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)
1894 Lymphocytosis benigna cutis Spiegler
1909 Erythema migrans (EM) Afzelius
1921 Souvislost mezi kousnutím klíštěte a EM Afzelius
1922 EM + postižení nervového systému Garin + Bujadoux
1923 První popis vícečetného EM Lipschütz
1924 Souvislost ACA a kloubních obtíží Jessner
1941 Meningoradikuloneuritida + postižení kloubů Bannwarth
1946 Úspěch PNC v léčbě ACA Herxheimer
1948 Spec. technika k průkazu spirochet v kožní biopsii z EM Lenhoff
1971 Zavedení techniky kultivace borrelií Kelly
1975 Epidemická artritida Steere
1980 Postižení srdce Steere
1982 Izolace borrelie (Bb) v klíštěti Ixodes dammini Burgdorfer
1983 Průkaz Bb v krvi pacientů s LB Benach
1984 Průkaz protilátek v séru nemocných (LB) Ackermann
1985 První důkaz o transplacentárním přenosu Bb Schlesinger
1987 Doporučen název lymeská borrelióza
Ohodnoťte tento článek!